Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Kr.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian