Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.9.2018.14) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie otwartego rowu melioracyjnego i budowie urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian