Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2018.8 o ponownym prowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i części działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork )

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian