Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.15.2018.5) o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie I o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 19, obręb Runowo Krajeńskie)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian