Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 19 i 23/1 obręb Runowo Krajeńskie)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian