Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.3.2019 z dnia 11.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 464 w obrębie Pęperzyn, na terenie działek nr 411, 459, 464 obręb Pęperzyn, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian