Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.24.2018 z dnia 06.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszkowo, na terenie działek nr ewid. 55, 52, 51 obręb Borzyszkowo, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian