Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.23.2018 z dnia 08.03.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ul. Zlotowska Witunia – Więcbork, na terenie działek nr ewid. 2/4 obręb 4, m. Więcbork, nr ewid. 285 obręb 2, m. Więcbork, nr ewid. 534/2, 491 obręb Witunia, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian