Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.14.2020 z dnia 19.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku, na terenie działek nr 39, 44, 30, 29/8, 32, 33/2, 28/1, 29/4 obręb 3 m. Więcbork, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian