Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.13.2020 z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie-Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia, na terenie działek nr 320, 323/2 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian