Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.1.2018 z dnia 09.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na terenie działek nr 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian