Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 31.01.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian