Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu SEP0701B na terenie dz. nr 278/55 obręb Sypniewo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian