Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowe ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/18, 256/15 obręb Lubcza, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian