Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 17/14, 17/15, obręb 2 m. Więcbork, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian