Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 02.02.2018 r. informujące o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Więcbork dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem we wsi Runowo Krajeńskie na terenie dz. nr 323/1, 323/2, 352/13, 354/1, 489, 490, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian