Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.8.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie F o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki: nr 43 i 44/1, obręb Runowo Krajeńskie)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian