Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2019.4)o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją gazową w/c oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcbork, ul. Wyzwolenia, dz. nr ewid. 369/17 obręb 0004 Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian