Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.602.1.2019) o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian