Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.6.2018 z dnia 10.05.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 364/10 obręb 4 m. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian