Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.5.2018 z dnia 10.05.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 159, 177, 172/1, 191/1 obręb jeleń, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian