Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.22.2018 z dnia 08.01.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 401/2, 402, 403, obręb 4 m. Więcbork oraz działek nr ewid. 497, 498/2, 498/3, 498/4, 499, 501/10, 505, 511, 512, 513, 514 obręb Witunia, g. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian