Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2019 z dnia 12.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza i słupa głowicowo-odłącznikowego SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego na działce nr 72/2 w Zabartowie, na terenie działek nr 320, 321, 72/2 obręb Zabartowo, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian