Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2018 z dnia 6.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 307/7 w obrębie Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 307/7 i 307/9

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian