Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2018 z dnia 04.01.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 307/7 w obrębie Zakrzewska Osada na terenie działki nr 307/7, 307/14 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian