Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.12.2018 z dnia 02.07.2018 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr ewidencyjny 268/10 i 268/11 obręb Witunia, na terenie działek 259 i 268/8

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian