Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 330/1 w obrębie Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 35/1, 36/1, 117/4, 117/5, 117/9, 330/1 i 351/1

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian