Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian