Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian