Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więc borku, gmina Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian