Nadanie dziecku nazwiska męża matki

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie po złożeniu wniosku.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00
  • Telefon kontaktowy (52) 38 98 511
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski w Więcborku
  • Wymagane dokumenty • Podanie o przyjęcie oświadczenia.
   • Dowody osobiste matki dziecka i jej męża (obcokrajowiec - paszport) - /do wglądu/
   • Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC
   • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC
  • Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   • Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.
   • Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
   • Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP
   • Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. t.j. z 2012 r. poz. 788),
   2. Art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
   3. Cz. I kol. IV pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian