IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 08.01.2019 r.

Uprzejmie informuję, że IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Więcborku odbędzie się 08.01.2019 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w Sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22B w Więcborku.

Porządek obrad.

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019.
5. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian