Informacja o odbieraniu odpadów komunalnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku, informuje,
iż w dniu 12.11.2018r. odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem.

Informacje

Rejestr zmian