Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Więcbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Więcbork
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków do projektu Programu.

  1. TERMIN KONSULTACJI.

Uwagi i wnioski do projektu Programu składać można od dnia 13 listopada 2018 r. do dnia 20 listopada 2018 r. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku (sala krajeńska).

  1. FORMY KONSULTACJI

–   konsultacje pisemne,

–   przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu,

–   przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej,

– publikacja tekstu projektu programu na stronie internetowej
http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info, www.wiecbork.pl,

–   korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

– spotkanie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu  Konsultacji uwagi i wnioski przyjmowanie będą na formularzu konsultacyjnym., który można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej bip[at]wiecbork[dot]pl, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać listownie na adres Urzędu.

Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

  1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO PROJEKT DOKUMENTU 

    Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacji jest dostępny na stronie http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info i www.wiecbork.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku, pok. Nr 2.

  1. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Referat Organizacyjny – Urząd Miejski w Więcborku, parter, p. nr 2

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian