Informacja o dyżurze Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku informuje, że najbliższy dyżur, w którym przyjmować będzie obywateli w sprawach skarg i wniosków, odbędzie się dnia 11.09.2019r. w godz. od 12:00 – 14:00.

Informacje

Rejestr zmian