Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotycząca wykonania budżetu gminy Więcbork za 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian