Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych dotycząca wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian