Zakres kompetencji Sekretarza Gminy

Zadania

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Więcborku - § 24 Do zakresu zadań SEKRETARZA należy: 1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu, nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy 2) prowadzenie nadzoru nad terminowością wykonywania zadań Urzędu, 3) opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego i Statutu, Regulaminu Pracy,  Regulaminu Wynagradzania, statutów jednostek pomocniczych, 4) opracowywanie i aktualizowanie zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności Kierowników Referatów, 5) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców, 6) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi, 7) monitorowanie i wprowadzanie zmian w systemie kontroli zarządczej, 8) nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy, 9) prowadzenie ewidencji informacji publicznej i koordynowanie w zakresie udzielania odpowiedzi, 10) przygotowywanie wyborów kandydatów na ławników sądowych, 11) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, 12) nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i przekazywanie ich do Biura Rady, 13) sporządzanie niektórych poświadczeń, 14) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, 15) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>