Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Referat Organizacyjny prowadzi ewidencję wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
pokój nr 2, tel. (0-52) 38 95 202

Informacje

Rejestr zmian