Doradztwo prawne i księgowe

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora.
Najbliższe doradztwo z prawa*:

8 grudnia 2015 r.
Doradztwo odbywa się w godz. od 14.00-17.00
Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka

Najbliższe doradztwo z księgowości*:

25 listopada 2015 r.
2 grudnia 2015 r.
7 grudnia 2015 r.
Doradztwo odbywa się w godz. od 12.00-15.30
Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem  tel. 571 293 076 oraz drogą elektroniczną na adres: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl


Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu.

Informacje

Rejestr zmian