Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Zarządzenie Na 0050.16.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie zbędnego składnika majątku ruchomego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej … Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.5.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę … Szczegóły