Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 28.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2015 Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem równiarki drogowej RD165H Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły