Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.37.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.34.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Pęperzynie wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.31.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 02.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.27.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły