Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.40.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.39.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Łangowskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.36.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2015 Szczegóły