Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 23 września 2016 r. zmieniajace Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.62.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 16.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.59.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 Zarządzenie Nr 0050.38A.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń-Puszcza-Zabartowo” Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły