Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2016 Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.74.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 25.10.2016 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Dyrektora Instytucji Kultury Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 11.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Joannie Soji – Tońskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 05.10.2016 Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły