Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.6.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Zarządzenie Nr 0050.2.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ba wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 13.01.2016 Zarządzenie Nr 0050.1.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły