Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork w miejscowościach: Nowy Dwór, Dorotowo, Suchorączek, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Pęperzyn, Zakrzewska Osada. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Więcborskiego Klubu Motorowego z siedzibą w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Więcborskiego Klubu Motorowego z siedzibą w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2013 r. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 BURMISTRZA WIĘCBORK z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 02.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork. Szczegóły