Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia instrukcji porządkowania i konserwacji kortu tenisowego przy plaży miejskiej w Więcborku przez jego użytkowników. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 30 czerwca 2014 r w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie”. Szczegóły
Akty prawne 25.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Więcbork na lata 2014-2015″. Szczegóły