Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.94.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.92.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 08.09.2014 Zarządzenie Nr 0050.89.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 1 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Sypniewie. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu pracowników ds wyborów samorządowych w 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork. Szczegóły